BECO MEDICAL GROUP disposa de xarxa de distribució a diferents països distribuits per tot el món. En el nostre afany de creixement continuem en la recerca de col’laboradors aportant:

  • Protocols personalitzats

  • Formació tècnica

  • Demostracions

  • Pack de màrqueting

  • Tecnologies contrastades i exclusives

  • Assessorament continu

distribucio-internacional-bm-cat
TOP